Välkommen till Kronan 10!

Bostadsrätts föreningen Kronan 10 består av tre hus med adresserna Kungsgatan 25, 27 ,29 och Junelundsgatan 3 I Jönköpings centrala västra del.


Föreningen består av 125 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Husen färdigställdes under början på 1960-talet och har aktivt underhållts för att hålla hög standard och energieffektivitet. De flesta lägenheter har balkong och i varje trappuppgång finns tillgång till hiss. Föreningen har parkeringsplatser och separata garage som som tilldelas efter turordning i två köer.


Husen är placerade kring en mycket stor, parkliknande innergård.


I närområdet finns affärer, busshållplatser, restauranger, torghandel, stadspark, idrottsanläggningar, Högskolan i Jönköping, vårdcentral och tandläkare med mera.


Daglig teknisk och administrativ service utförs av HSB Göta.

Hus

Miljö

Bostadsrättsföreningen Kronan 10 har upprättat ett kli­matavtal med HSB vilket syfar till att successivt minska energiåtgången i fastigheterna. Boende har tillgång till sopsorteringsrum, där glas, pappkartonger, papper, bat­terier, plast, och grovsopor kan lämnas. Kronan 10 avsätter varje månad ett belopp till en inre fond som boende kan uttnytja för reparationer ,inköp av material och utrustning till lägenheten.

Ekonomi

Styrelsen arbetar ständigt med ekonomin i föreningen. Allt från lån, placeringar till underhållsplaneringar. Allt för att hålla fastigheterna i bra skick samt kunna hålla avgifterna på en lång och stabil nivå. Styrelsen eftersträvar att varje beslut ska tas med hänsyn både till en god boendemiljö och en långsikting hållbar miljö och ekonomisk utveckling.

Underhåll

Kronan 10 följer kontinuerligt en underhållsplan, vilken för närvarande omfattar 15 år. Under de senaste tio åren har investeringarna inneburit bland annat:
* ny värmepump, för ett bättre energiutnyttjande
* omläggning av asfalt på parkeringar och vägar
* nya planteringar
* stamrenovering, utförd 2006
* ny ytterbelysning, för ökad säkerhet och trevnad